نمایه شدن نشریه در پایگاه اطلاعاتی بین المللی Scopus

نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی "Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology" مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مفتخر به دریافت نامه پذیرش از تیم ارزشیابی اسکوپوس (Scopus) جهت نمایه‌شدن در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس شده است.

این نشریه از سال 1391 با هدف گسترش دانش صنایع غذایی، انتشار یافته‌ها و نظریات جدید در این حوزه و فراهم آوردن زمینه تبادل آرا در مسائل وابسته مقالات اصیل پژوهشی را به زبان فارسی و انگلیسی چاپ مینماید.

این نشریه همچنین در بسیاری از پایگاه‌های دیگر نظیر پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی Food Science and Technology Abstracts (FSTA)، Directory of Open Access Journals (DOAJ)، Scientific Indexing Services (SIS)،Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI)، American Chemical Society (CAS)، EBSCO، پایگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشور (Magiran)، پایگاه‌ اطلاعات جامع نشریات جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا نمایه و به‌صورت الکترونیکی منتشر می‌شود.