راهنمای نویسندگان

ارائه دهندگان محترم مقالات (اساتید، دانش پژوهان و دانشجویان گرامی)

به‌منظور بررسی و تکمیل فرایند مقالۀ ارسالی به دبیرخانه نشریه، می‌بایست 4 فایل ذیل از طریق سامانۀ نشریه با رعایت نکات و ضوابط مندرج در راهنمای نگارش ارسال گردد:

1- فایل مقاله در قالب Word 2007 (با نام و بدون نام) 

2- تکمیل و امضای فرم تعهدنامه 

3- تکمیل و امضای فرم تعارض منافع

* نویسندۀ مسئول محترم می‌بایست تصویر فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع را پس از تکمیل و امضاء، به همراه فایل مقاله هنگام ارسال مقالۀ جدید بارگذاری نماید.

 

راهنمای نگارش مقاله برای نشریۀ علمی "پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی"

 

شرایط دریافت و پذیرش مقاله

1- مقاله‌ای برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ مجله یا نشریه‌ای منتشر و یا برای چاپ به سایر مجلات ارائه نگردیده باشد.

2- در مقالاتی که دارای چند مؤلف هستند ترتیب اسامی و حقوق مؤلفین برعهدۀ ارسال‌کنندۀ مقاله (نویسندۀ مسئول) خواهد بود.

3- مسئولیت هر مقاله ازنظر علمی برعهدۀ نویسنده(گان) خواهد بود.

4- درصورتی‌که مقاله برای چاپ پذیرفته نشود، عیناً به نویسندۀ مسئول مسترد خواهد شد.

5- مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی‌شده و درصورت تصویب طبق ضوابط خاص مجله به نوبت چاپ خواهد رسید.

6- هیأت تحریریه مجله در رد یا قبول مقالات آزاد است.

 

فایل راهنمای نگارش مقاله:

* برای دریافت فایل word راهنمای نگارش مقاله اینجا کلیک کنید.

 

نحوۀ نگارش و تدوین مقاله

1- مقاله باید با حروف خوانا و براساس آیین نگارش مقاله ارائه شود.

2- مقاله باید در کاغذ A4 و حداکثر در 20 صفحه به‌صورت دوستونی و حاشیه‌های آن از هر طرف 2.5 سانتی‌متر تهیه و ازطریق سامانۀ نشریه ارسال گردد.

3- نویسندگان محترم می‌توانند با دانلود فایل راهنمای نگارش مقاله که قالب آن جهت آماده‌سازی مقاله آماده شده است، استفاده نمایند. کلیۀ تنظیمات مربوط به صفحه و فواصل از اطراف، در این قالب اعمال شده است. لطفا یک کپی از این فایل را در قسمتی از رایانه ذخیره نموده و پس از آن با کپی و سپس چسباندن (paste) متن خود در این فایل، سبک (style) مربوطه را انتخاب نمایید. همچنین در هر قسمت از مقاله پس از چسباندن متن می‌‏توانید از مسیر زیر، به‌طور مستقیم سبک مربوطه را اعمال فرمایید:

Paste option > match with Destination format

4- قلم‌های مورداستفاده در مقاله باید به‌صورت زیر باشد:

4-1 متن مقاله با قلم Times New Roman 12 و عناوین اول و دوم به‎ترتیب با قلم Times New Roman 12 و Times New Roman 11 به‌صورت برجسته تایپ شود.

 

ساختار کلی مقاله

عنوان

عنوان مقاله باید تا حد امکان کوتاه و گویای موضوع مقاله باشد. عنوان وسط‌چین و با قلم Times New Roman 14 به‌صورت برجسته و فاصلۀ آن با سطر بعدی 10 pt می‌باشد. ابتدای واژه‌های اصلی عنوان مقاله با حروف بزرگ نوشته شود.

 

مشخصات نویسنده(گان)

1- اسامی نویسندگان در چکیده به‌صورت وسط‌چین و با قلم Times New Roman 12 به‌صورت برجسته و فاصلۀ آن با سطر بعدی 10 pt می‌باشد.

2- آدرس وابستگی سازمانی نویسنده(گان) به‌صورت کامل ذکر شود (نام گروه، نام سازمان/دانشگاه، نام شهر، نام کشور).

3- آدرس وابستگی سازمانی به‌صورت راست‌چین و با قلم Times New Roman 11 به‌صورت معمولی ذکر شود.

4- آدرس پست الکترونیکی (سازمانی) نویسندۀ مسئول (email@address.ac.ir) بلافاصله بعد از آدرس وابستگی سازمانی آن ذکر شود.

 

چکیدۀ 

1- چکیدۀ فارسی با قلم Times New Roman 11 در قالب یک پاراگراف، بلافاصله پس از اسامی نویسنده(گان) قرار گیرد. چکیده باید در عین مختصربودن، به روشنی گویای محتوای مقاله بوده و دارای هدف، یافته‌ها، نتایج و همچنین به جنبۀ نوآوری و کاربردی ‌بودن طرح اشاره شود و با تأکید بر روش‌ها، بیانگر نتایج و اهمیت کاربرد آنها باشد و در آن از کلمات اختصاری مبهم استفاده نشود.

2- از ذکر منابع خودداری گردد.

3- تعداد کلمات چکیده بین 150 تا 250 کلمه است.

4- واژه‌های کلیدی (keywords) با قلم Times New Roman 11 به‌صورت معمولی و به‌ترتیب حروف الفبا پس از چکیده نگارش شوند (مثال: اختصاری، الفبا، پاراگراف، کلمات).

5- تعداد واژه‌های کلیدی از 5 مورد بیشتر نباشد.

6- از آوردن پاورقی در عنوان و چکیده اجتناب گردد.

نکته: در بخش واژه‌های کلیدی نباید از واژه‌های عنوان مقاله استفاده شود.

 

 

 

 

مقدمه: حاوی مروری بر پژوهش‌های گذشته مرتبط با موضوع پژوهش و با استناد به مدارک منتشرشدۀ قبلی و شامل معرفی و توجیه اهمیت موضوع موردبررسی باشد و اهداف مطالعه و بررسی را به‌روشنی بیان نماید.

مواد و روش‌ها: شامل شرح کامل مواد یا وسایل به‌کارگرفته‌شده و روش آزمایش در بررسی باشد.

نتایج و بحث: باید شامل تجزیه‌وتحلیل نتایج به‌دست‌آمده دربارۀ تحقیق موردنظر باشد.

نتیجه‌گری کلی: باید دربرگیرندۀ اهداف کلی پژوهش و با درنظرگرفتن نتایج کاربردی پژوهش باشد.

 

بدنۀ مقاله

1- از سیستم شماره‌گذاری برای عناوین استفاده نشود.

2- شمارۀ زیرنویس‌ها در هر صفحه از شمارۀ (1) شروع شده و توسط خود نرم‌افزار word شماره‌گذاری شود و از تایپ‌کردن شماره خودداری شود.

3- فاصلۀ بین خطوط در متن مقاله Single بدون فاصلۀ قبل و بعد انتخاب گردد.

4- کلیۀ معادلات و روابط موجود در متن مقاله در سطر جداگانه و به‌ترتیب شماره‌گذاری گردند.

5- اسامی علمی (جنس و گونۀ گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم‌ها) در تمام مقاله به‌صورت مایل تایپ شود.

6- پاراگراف‌های دوم به بعد در هر عنوان با فرورفتگی به اندازۀ 5 میلی‏‌‎متر از شروع سطر و بدون فاصلۀ پس یا پیش از پاراگراف است.

7- هنگام استفاده از علایمی نظیر ، : . ؛ و غیره، به‌خاطر داشته باشید که کلیة این علایم بدون فاصله از حرف قبلی و با یک فاصله از حرف بعدی نوشته می‌شوند.

8- جهت مشخص‌نمودن احتمال، حرف P به‌صورت حرف بزرگ انگلیسی و مایل درج گردد (0/05<P).

نکته: در‌صورتی‌که اصول بدیهی نگارش در مقاله رعایت نگردیده باشد، پیش از ارائه در جلسه هیات تحریریه به نویسنده مسترد خواهد شد.

 

جدول، شکل و عکس

1- عنوان جدول و شکل با قلم Times New Roman 10 و به‌صورت برجسته و متن مربوط به توضیح جدول‌ها و شکل‌ها با قلم Times New Roman 10 و به‌صورت معمولی تایپ شود.

2- عنوان شکل در پایین و با فرمت وسط‌چین (درصورتی‌که عنوان شکل بیش از یک خط باشد از فرمت راست‌چین استفاده شود) و عنوان جدول در بالا و با فرمت راست‌چین نوشته شده و گویای نتایج مندرج در آن باشد.

3- رفرنس‌دهی به جدول‌ها و شکل‌ها در متن، باید قبل از شروع جدول و شکل صورت گیرد و شمارۀ جدول و شکل درون پرانتز قرار گیرد.

4- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول در انتهای جدول ارائه گردد.

5- جدول‌ها و شکل‌ها در محل مناسب و به‌ترتیب در داخل متن مقاله گنجانده شود.

6- جدول‌ها بدون خطوط عمودی و با حداقل خطوط افقی باشند.

7- عنوان جدول باید مختصر و گویای ارتباط عوامل موردبحث جدول باشد.

8- عکس‌ها باید دارای مقیاس باشند و درصورت اقتباس از منابع دیگر باید منبع مورداستفاده ذکر گردد.

توجه: شکل‌ها باید از کیفیت مناسب برای چاپ برخوردار باشند (حتی‌الامکان در قالب TIFF). ممکن است برای چاپ، شکل‌ها کوچک‌تر شوند؛ بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکل‌ها باید متناسب و کاملاً خوانا باشند.

 

روابط و فرمول‌های ریاضی

1- جهت تایپ روابط و فرمول‌های ریاضی از ابزار معادله (Insert -> Symbols -> Equation) موجود در نرم‌افزار آفیس با قلم کامبریا مث 9 (Cambria Math) استفاده شود. نحوۀ تایپ از سمت چپ انجام شود و جهت شماره‏‌گذاری از شمارۀ فرمول در داخل پرانتز استفاده ‌شود. دقت شود فرمول‌ها به‌صورت عکس در متن قرار داده نشود.

2- در نوشتن فرمول‌ها رعایت نکات زیر الزامی است:

- در فرمول‌نویسی پارامترها و متغیرها به‌صورت ایتالیک می‏‌آیند، ولی اعداد، کلمات، توابع مشخص و واحدها به‌صورت غیرایتالیک می‌آیند.

- در‌صورتی‌که فرمول طولانی باشد و طول آن از یک سطر تجاوز کند، باید در جای مناسب شکسته‌شده و ادامۀ فرمول در سطر بعدی آورده شود و از فشرده کردن آن پرهیز شود.

- وقتی ادامۀ فرمول در سطرهای بعدی آورده می‌شود، باید از سطر دوم به بعد از سمت چپ فرورفتگی داشته باشد.

- شمارۀ هر فرمول در گوشه سمت راست فرمول داخل پرانتز درج می‌شود.

- قبل از هر فرمول، در متن به آن اشاره شود.

- دقت شود از نقطه‌ممیز یا همان نقطۀ پایان جمله (a.b) به‌جای نقطه‌ضرب (a.b) استفاده نشود.

رابطۀ (1) 

 ΔE= (Li-L0)2+(si-a0)2+(bi+b0)2

 تقدیر و تشکر

چنانچه مقاله توسط اشخاص/دانشگاه/مؤسسه/شرکت‌های صنعتی و دانش‌بنیان دارای حمایت مالی می‌باشد، نویسندۀ مسئول محترم می‌باید در متن مقاله به پاس این حمایت، از آنها تشکر و قدردانی نماید.

 

هزینۀ انتشار

هزینۀ ویراستاری و صفحه‌آرایی برای مقالۀ کامل پژوهشی و مروری 8.000.000 ریال و مقالۀ کوتاه پژوهشی 5.000.000 ریال می‌باشد و بعد از داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی، از نویسنده دریافت می‌شود.

 • نویسندگان سایر کشورها نیازی به ارسال چکیدۀ مقالۀ خود به زبان فارسی ندارند و هزینۀ چاپ مقاله از آنها دریافت نمی‌شود.

 

تعارض منافع

نویسندۀ مسئول محترم می‌بایست علاوه بر درج تعارض منافع در متن مقاله؛ فرم تعارض منافع که در صفحۀ راهنمای نویسندگان پایگاه اینترنتی نشریه قرار داده شده است را دریافت نموده و پس از تکمیل و امضاء، تصویر آن را به همراه سایر فایل‌های دیگر در هنگام ارسال مقالۀ جدید بارگذاری نمایند.

 

مشارکت نویسندگان

نویسنده(گان) می‌بایست مشارکت خود را در تنظیم و ارائۀ مقاله براساس عناوین ذیل اعلام نمایند:

 • ارائۀ ایدۀ پژوهشی و طراحی مطالعه
 • جمع‌آوری داده‌
 • تجزیه‌وتحلیل و تفسیر داده‌ها
 • نوشتن پیش‌نویس مقاله
 • آنالیز داده‌ها
 • بازبینی و اصلاح مقاله
 • نظارت بر مطالعه
 • تأیید نسخۀ نهایی

 

نکات برجسته (هایلایت)

نویسندۀ مسئول محترم می‌بایست هایلایت (Highlight) مقالۀ خود را براساس نکات ذیل در یک فایل جداگانه تنظیم و با انتخاب فایل تازه‌های تحقیق برای دبیرخانه نشریه ارسال نمایند:

 • 3 تا 5 جمله که نشان‌دهندۀ ماهیت اصلی تحقیق، یافته‌ها و نتایج مقاله باشد.
 • جنبۀ نوآورانۀ کار و نتیجه‌گیری نهایی مدنظر قرار گیرد.
 • تعداد کلمات مجاز 90 کاراکتر می‌باشد.
 • برای مقاله‌های کامل پژوهشی و مروری تنظیم شود.

نویسندۀ مسئول باید در نوشتن هایلایت دقت کافی را داشته باشد. لازم به ذکر است هایلایت مقاله در تصمیم‌گیری سردبیر کمک شایانی خواهد نمود.

 

منابع

1- منابع مورد‌استفاده باید شامل جدیدترین اطلاعات درزمینۀ کار موردنظر باشند.

2- استناد به منابع در متن مقاله به سبک APA 7th (APA System: Author – Date Scheme) با استفاده از نرم‌افزار EndNote انجام گیرد.

3- کلیه منابع در مقالات می‌بایست به زبان انگلیسی درج شوند و چنانچه از منابع فارسی در نگارش مقاله استفاده گردید، فقط برگردان انگلیسی آن منبع در متن و در قسمت فهرست منابع ذکر شود و در انتهای منبع حتماً عبارت (in Persian) قید گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از راهنمای رفرنس‌دهی نسخۀ APA 7th (مانند مثال‌ها) استفاده نمایید

4- منابع با قلم Time new Roman 10 و فاصلۀ بعد از هر منبع pt 8 انتخاب شود. تورفتگی منابع به‌صورت Hanging و 0/5 لحاظ گردد.

 

تمام منابع در متن باید به‌صورت زیر درج شود:

1- یک نویسنده: نام نویسنده و سال انتشار (Smith, 2003)

2- دو نویسنده: نام هر دو نویسنده و سال انتشار (Smith & Jones, 2004)

3- بیش از دو نویسنده: نام نویسنده اول ذکر، برای سایر نویسندگان عبارت «.,et al» و سپس سال انتشار (Hoges et al., 2013)

منابع ممکن است به‌صورت مستقیم و یا اینکه داخل پرانتز قرار گیرند. منابع باید به‌ترتیب حروف‌الفبا و سال انتشار درج گردند.

 

نحوۀ رفرنس‌نویسی منابع

استانداردها

Takemori, T., Tsurumi, T., Takagi, M., & Ito, M. (1993). U.S. Patent No. 5,232,734. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (2008). Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds -Part 1: Colony count technique in products with water activity greater than 0.95. (ISIRI Standard No. 10899-1). Retrieved from http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=12277 (in Persian)

پایان‌نامه‌ها

Pourashouri, p. (2012). Evaluation of the physicochemical and oxidative stability of microcapsules containing oil fish and omega-3. (Unpublished doctoral dissertation), Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources (in Persian)

Alinasabhematabadi, L. (2015). Protein oxidation in Atlantic mackerel (Scomber scombrus) during chilled and frozen storage. (mastre's thesis), NTNU, Retrieved from https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2351628/8731_FULLTEXT.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Holopainen-Mantila, U. (2015). Composition and structure of barley (Hordeum vulgare L.) grain in relation to end uses. (Doctoral dissertation), Department of Biosciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Plant Biology, VTT Technical Research Centre of Finland, University of Helsinki, Retrieved from https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153489/S78.pdf?sequence=1&isAllowed=y

مجلۀ علمی

Eisa zadeh, H., & Khademian, M. (2006). Preparation of polypyrrole and its composites in various solutions using different additives and studying the orphology and conductivity of the prepared film. Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 19(2), 131-136.  doi:https://doi.org/10.22063/JIPST.2006.837 (in Persian)

Osman, M. (2010). Controlling uncertainty: A review of human behavior in complex dynamic environments. Psychological Bulletin136(1), 65-86. doi: http://dx.doi.org/10.1037/a0017815

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., . . . Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856. doi: http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.68.5.843

کتاب

Glaszious, P., Irwig, L., Bain, C., & Colditz, G. (2001). Systematic reviews in health care: A practical guide. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Fatemi, H. (2016). Food Chemistry (pp. 4870 or pp. 368-338): Enteshar Publication Company. (in Persian)

Doust, J. (2010). Evidence about diagnosis. In T. Hoffman, S. Bennett, & C. Del Mar (Eds.), Evidence-based practice: Across the health professions (pp. 128-144). Chatswoord, NSW: Elsevier Australia

همایش‌ها و کنفرانس‌ها

Sanaeifar, A., Mohtasebi, S. S., Ghasemi-Varnamkhasti, M., & Siadat, M. (2014, Nov). Application of an electronic nose system coupled with artificial neural network for classification of banana samples during shelf-life process. Paper presented at the 2014 International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT).

Ghorbani Hassan Sariei, A., Shahidi, F., Bahadorghousi, H., & Motamedzadegan, A. (2012, October). Potentials of different omega-3 fatty acids in food enrichments. Paper presented at the 2nd Food Security Conference, Islamic Azad University, Savadkuh Branch. (in Persian) https://www.civilica.com/Paper-FSS02-FSS02_320.html