نویسنده = حمیده‌‎السادات عقیلی‌‌مقدم
تولید فیلم خوراکی زیست تخریب ‌پذیر از صمغ کتیرا و تعیین ویژگی‎های فیزیکی و مکانیکی آن

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 119-130

10.22101/JRIFST.2016.09.17.521

حمیده‌‎السادات عقیلی‌‌مقدم؛ باقر عمادی؛ فرشته حسینی؛ حسن صدرنیا