کلیدواژه‌ها = سطح پاسخ
بهینه‌سازی فرایند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به‌روش سطح پاسخ

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 125-136

10.22101/JRIFST.2019.07.22.822

مهدی زارعی؛ مصطفی مظاهری طهرانی؛ حسن رشیدی؛ محسن فتحی نجفی


مطالعۀ تأثیر فشار در عرض غشا، pH و غلظت مادۀ فعال سطحی آنیونی SDS بر عملکرد فرایند اولترافیلتراسیون بهبودیافته با مایسل (MEUF) در تصفیۀ پساب لبنی به روش سطح پاسخ

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 67-78

10.22101/jrifst.2019.04.30.816

علی آراسته نوده؛ سوسن خسرویار؛ وحید حکیم زاده


بهینه‌سازی اثرات غلظت نشاستۀ گرمانرم و گلیسرول بر خواص فیزیکومکانیکی آمیزۀ نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید به روش سطح پاسخ

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 309-322

10.22101/JRIFST.2018.10.20.736

محمدرضا عبدالهی مقدم؛ سید محمدعلی رضوی؛ یوسف جهانی


بهینه‌سازی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت‌های زیست‌تخریب‌پذیر کیتوزان-نانوسلولز

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 229-242

10.22101/JRIFST.2013.12.01.233

دانیال دهناد؛ حبیب الله میرزایی؛ زهرا امام جمعه؛ سید مهدی جعفری؛ سعید داداشی