کلیدواژه‌ها = آنالیز باقی‌ماندۀ آفت‌کش
استفاده از روش کچرز اصلاح‌شده برای استخراج حشره‌کش ایمیداکلوپراید از میوۀ خرما

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 155-168

10.22101/JRIFST.2022.354586.1383

آسیه مددی؛ زیبا حسین پور؛ زهرا طالب پور؛ غزاله عابدی؛ وحیده مهدوی