نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

2 رزیدنت بیهوشی، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

استخراج DNA یک مرحله مهم در تمام پروتکل‌های مبتنی بر اسید نوکلئیک جهت شناسایی میکروارگانیسم‌ها می‌باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی فرآیندهای استخراج DNA مبتنی بر اتوکلاو و لیزوزیم برای دستیابی به DNAهای ژنومی با کیفیت بالا از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود. نتایج نشان داد بر اساس کاربرد DNA در فرآیندهای پایین دستی، روشهای مناسب برای استخراج DNA متفاوت خواهند بود. تیمار با آنزیم لیزوزیم در ترکیب با روش گوانیدین تیوسیانات-سیلیکاژل، پروتکل کارآمد و مقرون به صرفه برای تجزیه روتین باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود. غلظت و کیفیت DNA به دست آمده در این روش قابل مقایسه با کیت تجاری بود. اما تیمار با اتوکلاو تأثیر کمی بر شکستن دیواره‌های سلولی داشت که منجر به استخراج غلظت پایین DNA گردید. این پروتکل برای انجام آزمایش PCR مستقیم بر روی نمونه‌های حاوی مقادیر زیادی از لاکتوباسیل‌ها از کیفیت خوبی برخوردار بود. این نتاج بر انتخاب دقیق روش استخراج DNA بر اساس آنالیزهای پایین دستی محصولات PCR، توصیه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image