نویسنده = مرضیه حسینی نژاد
اثر تنش حرارتی بر مقاومت دو سویه از باسیل‌های اسپورزا در مدل شبیه‌سازی دستگاه گوارش و بررسی خواص پروبیوتیکی آنها

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 29-42

10.22101/JRIFST.2021.266560.1216

نسیم ادیب پور؛ مرضیه حسینی نژاد؛ ابوالفضل پهلوانلو


بررسی خصوصیات کیفی و زنده‌مانی باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کواگولانس در نان پروبیوتیک

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 337-352

10.22101/JRIFST.2018.10.20.738

مرضیه حسینی نژاد؛ عباس عابدفر


بررسی اثر استفاده از ترکیب پری‌بیوتیک اینولین بر ارزیابی حسّی و ویژگی‌های کیفی نان تافتون

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 185-198

10.22101/JRIFST.2017.09.02.626

مرضیه حسینی نژاد؛ حامد انوری؛ مهناز ژیانی؛ عباس عابدفر


بهینه‌سازی فرمولاسیون پودر ژله میوه‌ای کم کالری با استفاده از شیرین‌کننده‌های سوکرالوز و ایزومالت

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 65-74

10.22101/JRIFST.2015.05.10.415

مرضیه حسینی نژاد؛ مریم محتشمی؛ سارا کمالی؛ محمد الهی


اثر اینولین استخراجی از کاسنی و سیب‌زمینی‌ترشی بر مقاومت به صفرا و بازدارندگی دو گونه لاکتوباسیلوس در برابر اشرشیاکلیO157:H7

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 311-322

10.22101/JRIFST.2014.03.01.242

سارا کمالی؛ مرضیه حسینی نژاد؛ محمد الهی؛ مسعود یاورمنش