1. تاثیر بسته‌بندی فعال بر خصوصیات کمّی، کیفی و عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای

نیره کریمی؛ لاله مشرف؛ حمیدرضا قزوینی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 347-360

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2015.01.21.345

چکیده
  در بسته‌بندی فعال، مواد فعال می‌توانند سبب تغییر ویژگی‌‌های حسی غذا شوند و یا شرایط داخل بسته را تغییر دهند. هدف از این مطالعه تعیین شرایط بهینه جهت نگهداری قارچ دکمه‌ای در بسته‌بندی فعال و مواد جاذب رطوبت مختلف است. پلی‌وینیل‌کلراید کشسان، پلی‌پروپیلن در دو طرف جهت‌گیری شده برای بسته‌بندی و سیلیکاژل 1/25 گرم، سیلیکاژل 2/5 گرم، ...  بیشتر