اثر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصارۀ گیاه اناریجه (Froriepia subpinnata) بر مدت زمان ماندگاری فیلۀ ماهی تیلاپیای نیل در دمای یخچال

نعیمه فرهادی؛ سعید مشکینی؛ تورج مهدی زاده

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 95-108

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.319602.1307

چکیده
  ترکیبات ضد‌میکروبی و آنتی‌اکسیدانی طبیعی موجود در عصاره و اسانس گیاهان می‌توانند در پوشش‌های خوراکی برای بسته‌بندی محصولات غذایی مورد استفاده قرار گیرند. این پژوهش با هدف بررسی اثر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصارۀ گیاه اناریجه بر طول دورۀ نگهداری فیلۀ ماهی تیلاپیای نیل انجام گرفت. پس از تهیۀ ماهیان تازه، به‌غیراز گروه شاهد (تیمار ...  بیشتر

تأثیر گیاه تره‌کوهی بر رشد و ماندگاری باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی‌های حسی پنیر سفید ایرانی

تورج مهدی زاده؛ مینا رضوی؛ محمود اسماعیلی کوتمهر

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 431-444

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2019.02.23.747

چکیده
  قابلیت زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک در محصولات غذایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیشرو می‌‌‌باشد. گیاه تره‌کوهی از خانوادۀ آلیوم دارای ترکیبات مختلف پری‌بیوتیکی بوده که می‌تواند منجربه تحریک رشد باکتری‌های پروبیوتیک ‌شود. در این پژوهش ویژگی حسی پنیر سفید ایرانی بر پایۀ تره‌کوهی به‌عنوان یک گیاه دارویی و طعم‌دهنده موردارزیابی ...  بیشتر