1. مقایسۀ روش‌های مختلف شکست سلولی و استخراج اسید چرب از ریزجلبک Dunaliella Salina

فرزانه مهرابی؛ سیدعلی جعفرپور؛ قربانعلی نعمت‎‏زاده

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 167-176

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2018.07.17.724

چکیده
  کمّیت و کیفیت چربی استخراج‌شده از ریزجلبک‌ها شدیداً متأثر از روش انتخابی برای تخریب و شکستن سلول‌ها و نوع حلال می‌باشد. در این پژوهش با مقایسۀ چندین ماده و روش متفاوت، شامل آنزیم (سلولاز و فلورزایم)، التراسوند و هموژنایزر با سطوح مختلف و حلال‌های آب، اتانول و متانول مؤثرترین شیوۀ تخریب سلول‌های ریزجلبکی Dunaliella Salina و بهترین حلال ...  بیشتر