کلیدواژه‌ها = شاخص کلباچ
بررسی تأثیر مدت زمان خیساندن و جوانه‌زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصاره مالت حاصل از لاین 20-88 EBYT-جو

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 129-138

10.22101/JRIFST.2012.06.21.125

حمید بخش آبادی؛ حبیب الله میرزایی؛ علی رضا قدس ولی؛ امان محمد ضیایی فر؛ عماد آیدانی؛ مرتضی محمدی