1. کلون کردن ژن پروکیموزین در باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس

لادن امین لاری؛ ارسلان حسینی؛ محمد هادی اسکندری

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 273-282

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2013.03.15.144

چکیده
  در سال­‌های اخیر از یک طرف به دلیل افزایش حجم تولید شیر در جهان و از طرف دیگر به خاطر کاهش منابع طبیعی آنزیم رنین، تولید پنیر با استفاده از این آنزیم کاهش چشمگیری داشته است. تلاش‌های زیادی برای تولید این آنزیم به شکل نوترکیب صورت گرفته است. باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس استارتر طبیعی پنیر محسوب می‌شود و تولید پروکیموزین توسط این باکتری ...  بیشتر