نویسنده = ابوالفضل پهلوانلو
بررسی تولید بتا-گلوکان از میسلیوم قارچ صدفی به روش کشت غوطه‌وری و ارزیابی تکنیک‌های استخراج آن

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 231-244

10.22101/JRIFST.2023.371107.1410

ابوالفضل پهلوانلو؛ محبوبه سرابی جماب؛ منا کاوه؛ سید مهدی زیارت نیا


ایجاد شرایط بهینه برای تولید باکتریوسین از لاکتی‌پلانتی‌باسیلوس پلانتاروم جداشده از میوه‌ها و سبزی‌های تخمیری سنتی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 351-366

10.22101/JRIFST.2022.331749.1332

مهسا نکته سنج اول؛ مرضیه حسینی‌نژاد؛ ابوالفضل پهلوانلو؛ حمید بهادر قدوسی


اثر تنش حرارتی بر مقاومت دو سویه از باسیل‌های اسپورزا در مدل شبیه‌سازی دستگاه گوارش و بررسی خواص پروبیوتیکی آنها

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 29-42

10.22101/JRIFST.2021.266560.1216

نسیم ادیب پور؛ مرضیه حسینی نژاد؛ ابوالفضل پهلوانلو


بازدهی استخراج بتا-دی-‌گلوکان از ضایعات قارچ دکمه‌ای (آگاریکوس بیسپوروس) و توانایی آن در جذب آفلاتوکسین B1

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 314-325

10.22101/JRIFST.2019.09.17.e1037

صفیه رجب‌زاده شاندیز؛ سید مهدی زیارت نیا؛ ابوالفضل پهلوانلو؛ محبوبه سرابی جماب