کلیدواژه‌ها = عروس‌دریایی کاتوستیلوس تاگی
ارزیابی خصوصیات کیونیوموسین استخراجی از عروس‌دریایی کاتوستیلوس تاگی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 169-180

10.22101/JRIFST.2022.343702.1364

نجمه حمیدیان؛ بهاره شعبانپور؛ پرستو پورعاشوری؛ پریسا حسین خضری