نویسنده = محمد نوشاد
تأثیر میزان رسیدگی میوۀ سپستان بر کیفیت ترشی آن طی مدت نگهداری

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 285-298

10.22101/JRIFST.2021.293079.1254

حسین جوینده؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ محمد نوشاد؛ محسن ابراهیمی همتی کیخاه


بهینه‌یابی فرمولاسیون ماست پروبیوتیک حاوی پورۀ بادمجان براساس روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 41-56

10.22101/JRIFST.2019.08.06.e1081

حسین جوینده؛ محمد نوشاد؛ کوثر کاکایی؛ میترا قدسی شیخ جان


ارزیابی رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تحت ‌شرایط شبیه‌سازی‌شدۀ دهان

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 111-124

10.22101/JRIFST.2019.07.22.821

محبت محبی؛ مهدی وریدی؛ محمد نوشاد؛ محمد خلیلیان موحد


مدل‌سازی و بهینه‌یابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و قابلیت زنده‌مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در پنیر فراپالودۀ سین‌بیوتیک حاوی آنزیم ترانس‌‌گلوتامیناز میکروبی، محلول پودر آب‌پنیر و اینولین

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 137-150

10.22101/jrifst.2019.07.22.823

فرشته ترابی؛ حسین جوینده؛ محمد نوشاد؛ حسن برزگر


بهینه‌یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 129-142

10.22101/JRIFST.2014.08.23.323

فخری شهیدی؛ مهدی وریدی؛ محبت محبی؛ محمد نوشاد؛ محمد خلیلیان موحد