نویسنده = الهام مهدیان
بررسی تأثیر افزودن عصارۀ گیاه اروانه بر خصوصیات کیفی بستنی

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 343-354

10.22101/JRIFST.2023.376105.1419

محمدرضا رادنیا؛ الهام مهدیان؛ علی محمدی ثانی؛ محمدعلی حصاری نژاد


بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی سلامتی‌بخش بر پایۀ شیرهای گیاهی و لوبیای رانر (Phaseolus coccineus L.)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 29-38

10.22101/JRIFST.2022.318617.1304

آذر سپاهی؛ الهام مهدیان؛ اسماعیل عطای صالحی؛ علی محمدی ثانی


ارزیابی اثر پوشش‌دهی صمغ فارسی و مرو بر انتقال جرم روغن و خصوصیات کیفی چیپس سیب‌زمینی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 171-184

10.22101/JRIFST.2017.09.02.625

سیما ناجی طبسی؛ الهام مهدیان


پیش تغلیظ و اندازه‌گیری برلینت‌گرین در آب‌های پرورش ماهی با روش میکرواستخراج تشکیل حلال در محل بر پایۀ مایعات یونی همراه با اسپکتروفوتومتری فرابنفش - مرئی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-140

10.22101/JRIFST.2016.09.17.522

الهام مهدیان؛ ملیحه دهقانی محمدآبادی


بررسی امکان تولید بستنی سین‌بیوتیک با استفاده از فیبر حاصل از ضایعات چغندرقند و باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم BB-12

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 115-128

10.22101/JRIFST.2014.08.23.322

الهام مهدیان؛ معصومه مهربان سنگ آتش؛ رضا کاراژیان؛ طاهره واقعی