نویسنده = بهاره شعبانپور
ارزیابی خصوصیات کیونیوموسین استخراجی از عروس‌دریایی کاتوستیلوس تاگی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 169-180

10.22101/JRIFST.2022.343702.1364

نجمه حمیدیان؛ بهاره شعبانپور؛ پرستو پورعاشوری؛ پریسا حسین خضری


اثر نوع دیواره و روش ریزپوشانی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ریزکپسول‌های روغن‌ماهی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 13-28

10.22101/JRIFST.2018.05.19.712

بهاره شعبانپور؛ بهار مهراد؛ پرستو پورعاشوری؛ سید مهدی جعفری


بررسی اثر فیلم خوراکی پروتئین میوفیبریل ماهی ـ نانوفیبر سلولز حاوی نانولیپوزوم‌های اسانس پونۀ کوهی بر کیفیت میکروبی فیلۀ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان نگهداری‌شده در شرایط سرد

دوره 6، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 335-350

10.22101/JRIFST.2018.02.12.642

محسن کاظمی؛ بهاره شعبانپور؛ پرستو پورعاشوری


بررسی اثر صمغ‌‏های زانتان، آلژینات و کربوکسی متیل سلولز و شرایط انجمادزدایی بر کیفیت فینگر ماهی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 295-306

10.22101/JRIFST.2013.03.15.146

انیسه جمشیدی؛ بهاره شعبانپور؛ کاوه رحمانی فرح؛ سیدیوسف پیغمبری؛ هانیه رستم زاده؛ مریم آذری به؛ لحاک برزگر