کلیدواژه‌ها = آنتوسیانین
بهینه‌سازی استخراج آنتوسیانین از گل چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa) با استفاده از روش‌های روش‌شناسی سطح پاسخ (RSM)، مدل‌سازی جنبشی، انتقال جرم و مطالعه‌های ترمودینامیکی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 437-450

10.22101/JRIFST.2022.350494.1380

ننومو نکم آنکه؛ ویلفرد ایفانیچوکو اوکونکو؛ ساندی لوئیس ازوها؛ گابریل ایفیانی اوکافور؛ کوماس نگوزیچوکو آنیانو


غنی‌سازی رنگدانه‌های آنتوسیانینی آب انار به کمک رزین‎‌های پلیمری و تهیۀ پودر حاصل از آن به روش خشک‌‎کن پاششی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 71-82

10.22101/JRIFST.2021.271556.1224

مریم منظری توکلی؛ صمد نژادابراهیمی؛ حسن رضادوست؛ محمد حسین میرجلیلی


بهینه‌سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال از گلبرگ زعفران به روش سطح پاسخ

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 39-54

10.22101/JRIFST.2016.06.01.514

زهرا احمدیان کوچکسرایی؛ راضیه نیازمند؛ مسعود نجف نجفی


بهینه‌سازی فرایند استخراج ترکیبات زیست فعال از میوه زرشک (Berberis vulgaris) توسط روش سطح پاسخ

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 24-11

10.22101/JRIFST.2014.06.15.312

سیدعلی مرتضوی؛ اکرم شریفی؛ عبدالمجید مسکوکی؛ مهرداد نیاکوثری؛ امیرحسین الهامی راد


بهینه‌سازی استخراج آنتوسیانین گلبرگ زعفران به روش سطح پاسخ

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 37-50

10.22101/JRIFST.2014.06.15.314

کتایون مهدوی خزاعی؛ سید مهدی جعفری؛ محمد قربانی؛ عباس همتّی کاخکی