دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 353-458 
تحلیل تجربی اثر سپر حرارتی بر کاهش مصرف انرژی در ظرف پخت غذا

صفحه 353-364

10.22101/JRIFST.2019.02.23.741

حسین زمانی؛ سیدمهدی میرزابابایی؛ سیدمجید هاشمیان


تأثیر افزودن کازئینات سدیم و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بر خواص رئولوژیکی، فیزیکی و حسی نان بدون گلوتن بر پایۀ آرد ذرت

صفحه 365-376

10.22101/JRIFST.2019.02.23.742

نساء صفوی؛ مهدی قره خانی


بررسی تأثیر ضخامت پلی‌اتیلن، ترکیب گازی و دما بر زمان ماندگاری و کیفیت توت فرنگی

صفحه 377-392

10.22101/JRIFST.2019.02.23.743

لاله خانکشی؛ رضا طباطبائی کلور؛ سیدجعفر هاشمی


بررسی پایداری اکسیداتیو روغن سرخ‌‌کردنی مخلوط‌شده با روغن دانۀ خرفه و روغن ذرت

صفحه 393-408

10.22101/JRIFST.2019.02.23.744

میلاد رنجبر؛ کژال سجادی


تعیین منشأ گیاهی عسل‌های رایج استان خراسان رضوی براساس خصوصیات رنگ، شوری، مقاومت الکتریکی و مواد جامد تام با استفاده از روش‌های کمومتریکس

صفحه 409-418

10.22101/JRIFST.2019.02.23.745

احسان اکبری؛ عادل بیگ بابایی؛ مصطفی شهیدی نوقابی


استفاده از روش‌های تشخیص الگو در آنالیز داده‌های حسگر بویایی جهت شناسایی تقلبات گلوکز و فروکتوز در عسل

صفحه 419-430

10.22101/JRIFST.2019.02.23.746

سعید فعال؛ محمد لغوی؛ سعادت کامگار؛ محمدحسین رئوفت؛ محمدتقی گلمکانی


تأثیر گیاه تره‌کوهی بر رشد و ماندگاری باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی‌های حسی پنیر سفید ایرانی

صفحه 431-444

10.22101/JRIFST.2019.02.23.747

تورج مهدی زاده؛ مینا رضوی؛ محمود اسماعیلی کوتمهر


بهینه‌یابی شرایط هیدرولیز پروتئین دانۀ کدو با آنزیم آلکالاز به‌منظور دستیابی به حداکثر فعالیت ضداکسایشی و مهارکنندگی اکسید نیتریک

صفحه 445-458

10.22101/JRIFST.2019.02.23.748

کوثر ذاکری؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ علی مویدی؛ یحیی مقصودلو