دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-96 
تأثیر پیش تیمارهای قبل و بعد از سرخ کردن بر میزان جذب روغن، ترکیبات شیمیایی فیله کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)

صفحه 1-10

10.22101/JRIFST.2014.06.15.311

مهدی صداقت سنگانی؛ اسحاق زکی پور رحیم آبادی؛ احسان احمدی فر


بهینه‌سازی فرایند استخراج ترکیبات زیست فعال از میوه زرشک (Berberis vulgaris) توسط روش سطح پاسخ

صفحه 24-11

10.22101/JRIFST.2014.06.15.312

سیدعلی مرتضوی؛ اکرم شریفی؛ عبدالمجید مسکوکی؛ مهرداد نیاکوثری؛ امیرحسین الهامی راد


بررسی تجربی اثر مقدار سطح آیینه سهمی بر بازده انرژی و اگزرژی در یک اجاق خورشیدی دو تابشی

صفحه 25-36

10.22101/JRIFST.2014.06.15.313

حسین زمانی خادمانلو؛ محمد مقیمان؛ علی کیانی فر


بهینه‌سازی استخراج آنتوسیانین گلبرگ زعفران به روش سطح پاسخ

صفحه 37-50

10.22101/JRIFST.2014.06.15.314

کتایون مهدوی خزاعی؛ سید مهدی جعفری؛ محمد قربانی؛ عباس همتّی کاخکی


تعیین پارامترهای بهینه در استخراج و فرمولاسیون نوشابه فراسودمند چای سبز و تعیین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آن

صفحه 51-66

10.22101/JRIFST.2014.06.15.315

محسن مختاریان؛ حمید توکلی پور؛ شادی جعفری سواره؛ مریم امیری


مطالعه و بهینه‌سازی شرایط استخراج بربرین از ریشه زرشک بی‌دانه توسط دی‌اکسید کربن فوق بحرانی

صفحه 67-78

10.22101/JRIFST.2014.06.15.316

نرگس رحیمی؛ عبدالمجید مسکوکی؛ سیدعلی مرتضوی؛ امیرحسین الهامی راد؛ قدیر رجب زاده


مقایسه ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کیفی عضله‌های طویل سینه‌ای (Longissimus thoracis) و دو سر ران (Biceps femoris) شتر یک کوهانه ایرانی

صفحه 79-96

10.22101/JRIFST.2014.06.15.317

یونس زاهدی؛ محمد جواد وریدی؛ مهدی وریدی