دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-110 
بررسی اثر صمغ‌های زانتان، گوار و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی دونات فاقد گلوتن

صفحه 1-14

10.22101/jrifst.2019.04.30.811

آرزو فاضلی؛ مصطفی مظاهری طهرانی؛ مهدی کریمی؛ علیرضا صادقیان؛ آرش کوچکی


بررسی تأثیر جایگزینی آرد بلوط (کوئرکوس برانتی) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگر

صفحه 15-30

10.22101/jrifst.2019.04.30.812

وحیده سالارکریمی؛ محمد جواد وریدی؛ مهدی وریدی


تولید و ارزیابی نانولیپوزوم‌های حامل پپتیدهای زیست‌فعال به‌دست‌آمده از ضایعات ماهی با استفاده از آنزیم آلکالاز

صفحه 31-44

10.22101/jrifst.2019.04.30.813

شیرین حسنی؛ مصطفی شهیدی؛ سیدمهدی اجاق


بهینه‌سازی تولید پروتئین هیدرولیزشده با قابلیت ضداکسندگی بالا از کنجالۀ کنجد به‌کمک روش سطح پاسخ

صفحه 45-52

10.22101/jrifst.2019.04.30.814

عذرا موسوی نسب؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مهران اعلمی؛ نسیم مشگین فر


ریزپوشانی توأم روغن ماهی و ویتامین E به روش کوآسرواسیون ترکیبی و بهینه‌‌یابی کارایی آن با روش سطح پاسخ (RSM)

صفحه 53-66

10.22101/jrifst.2019.04.30.815

فاطمه میرزایی کلایی؛ سید علی جعفرپور


مطالعۀ تأثیر فشار در عرض غشا، pH و غلظت مادۀ فعال سطحی آنیونی SDS بر عملکرد فرایند اولترافیلتراسیون بهبودیافته با مایسل (MEUF) در تصفیۀ پساب لبنی به روش سطح پاسخ

صفحه 67-78

10.22101/jrifst.2019.04.30.816

علی آراسته نوده؛ سوسن خسرویار؛ وحید حکیم زاده


تهیۀ فیلم نانوکامپوزیت سلولز باکتریایی/پلی‌پیرول- اکسید روی و بررسی ویژگی‌های فیزیکومکانیکی، ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی آن

صفحه 79-90

10.22101/jrifst.2019.04.30.817

سجاد پیرسا؛ توحید شموسی؛ احسان مقدس کیا


ارزیابی ویژگی‌‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و پختی اسپاگتی غنی‌شده با سبوس جو و صمغ زانتان

صفحه 91-110

10.22101/JRIFST.2019.04.30.818

راضیه نیازمند؛ سارا ناجی طبسی؛ آتنا مدیری؛ مسلم جهانی