دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 113-236 
بهینه‌سازی استخراج عصارۀ حاوی ترکیبات ضدمیکروبی برگ گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

صفحه 113-126

10.22101/JRIFST.2019.11.10.e1085

محبوبه سرابی جماب؛ منا کاوه؛ معصومه مدرس


درون‌پوشانی عصارۀ زعفران در سامانۀ امولسیونی دوگانه و بررسی پایداری ترکیبات مؤثره به روش تحلیل مؤلفۀ اصلی

صفحه 127-142

10.22101/JRIFST.2020.170801.1063

مسعود نجف نجفی؛ سارا نعمتی؛ علی محمدی ثانی؛ رسول کدخدایی


بررسی ویژگی‌های فیزیکومکانیکی دانۀ انجره (Urtica pilulifera) و بهینه‌یابی شرایط استخراج صمغ حاصل از آن به روش سطح پاسخ

صفحه 143-160

10.22101/JRIFST.2020.194091.1102

زهرا زمانی؛ سید محمدعلی رضوی؛ محمد صادق امیری


بررسی مواد آرومای مطلوب و ترکیبات پلی‌فنولی ‌کل در فرایند تولید پودر کاکائو

صفحه 161-174

10.22101/JRIFST.2020.212043.1133

فریبا محمدى الستى؛ نارملا آصفی؛ رامین ملکی؛ سید صادق سیدلو هریس


تأثیر کیتوزان و روش‌های پخت در تشکیل آمین‌های آروماتیک حلقوی فیلۀ فیل‌‌ماهی

صفحه 175-188

10.22101/JRIFST.2020.191025.1097

حجت میرصادقی؛ علیرضا عالیشاهی؛ مهدی اجاق؛ پرستو پورعاشوری


بهینه‌سازی تولید ارگانوژل روغن‌کنجد و تأثیر آن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کیفی سوهان

صفحه 189-202

10.22101/JRIFST.2020.191765.1098

زینب پورداود؛ هاجر عباسی


اثر اسانس لعل کوهستان و کیتوزان بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی هویج رنده‌شده در بسته‌های پلی‌پروپیلنی با اتمسفر اصلاح‌شده در طول انبارداری

صفحه 203-220

10.22101/JRIFST.2020.209697.1127

آتوسا مقربی؛ نفیسه زمین دار؛ الهام خسروی؛ زهرا قربانی


بررسی اثرات نایسین و نانوذرات نایسین به‌عنوان جایگزین نیتریت بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی، حسی و زمان ماندگاری سوسیس فرانکفورتر

صفحه 221-236

10.22101/JRIFST.2020.195438.1108

کاظم علیرضالو؛ جواد حصاری؛ مقصود بشارتی؛ میلاد یعقوبی؛ ذبیح‌اله نعمتی؛ حیدر ملایری