کلیدواژه‌ها = روش سطح پاسخ
بهینه‌سازی نابودی پاتوژن‌های شاخص و بررسی تغییرات کیفی شیر بطری‌شدۀ تیمارشده با پلاسمای سرد

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 329-342

10.22101/JRIFST.2023.378738.1422

آزاده رنجبر ندامانی


بررسی تجربی فرایند خشک‌کردن فیلۀ ماهی با استفاده از تابش مادون‌قرمز

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 83-94

10.22101/JRIFST.2021.272321.1228

فرخ فرخ پور؛ لاله رومیانی؛ سروش زرین آبادی


بهینه‌سازی شرایط تولید اسید لینولئیک کونژوگه (CLA) و استفاده از آن در غنی‌سازی شیر

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 375-388

10.22101/JRIFST.2020.216650.1145

محمدرضا شایان مهر؛ امیرحسین الهامی راد؛ محمد آرمین


تعیین و مقایسۀ مقدار بهینۀ چربی و صمغ دانۀ بالنگو در ماست تازه با دو روش الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه و سطح پاسخ

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 283-294

10.22101/JRIFST.2020.229486.1166

محسن قدس روحانی؛ مرتضی کاشانی نژاد؛ حسن رشیدی؛ سمیرا نوروزی


بهینه‌سازی استخراج عصارۀ حاوی ترکیبات ضدمیکروبی برگ گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 113-126

10.22101/JRIFST.2019.11.10.e1085

محبوبه سرابی جماب؛ منا کاوه؛ معصومه مدرس


تعیین شرایط بهینۀ آب‌گیری اسمزی به‌عنوان پیش‌تیمار در خشک‌کردن با هوای داغ برش‌های شلغم به روش سطح

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 325-340

10.22101/JRIFST.2019.08.04-e1062

محمد ریگی؛ اسماعیل عطای صالحی؛ حسین قهرمانی


پیش‌بینی تغییرات کیفی کپور نقره‌ای بسته‌بندی‌شده در شرایط خلأ با کمک روش سطح پاسخ

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 379-390

10.22101/JRIFST.2019.09.28.e1078

فروغ ظریف؛ لاله رومیانی؛ سروش زرین آبادی


مدل‌سازی و بهینه‌یابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و قابلیت زنده‌مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در پنیر فراپالودۀ سین‌بیوتیک حاوی آنزیم ترانس‌‌گلوتامیناز میکروبی، محلول پودر آب‌پنیر و اینولین

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 137-150

10.22101/jrifst.2019.07.22.823

فرشته ترابی؛ حسین جوینده؛ محمد نوشاد؛ حسن برزگر


بهینه‌سازی تولید پروتئین هیدرولیزشده با قابلیت ضداکسندگی بالا از کنجالۀ کنجد به‌کمک روش سطح پاسخ

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 45-52

10.22101/jrifst.2019.04.30.814

عذرا موسوی نسب؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مهران اعلمی؛ نسیم مشگین فر


بهینه‌یابی آزمایشگاهی زاویۀ آیینه‌های جانبی یک خوراک‌پز خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 291-302

10.22101/JRIFST.2016.12.19.536

حسین زمانی؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ مجتبی مأموریان


بهینه‌سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال از گلبرگ زعفران به روش سطح پاسخ

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 39-54

10.22101/JRIFST.2016.06.01.514

زهرا احمدیان کوچکسرایی؛ راضیه نیازمند؛ مسعود نجف نجفی


بررسی سینتیک و بهینه‌سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیو‌امولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب‌پنیر

دوره 3، شماره 3، آبان 1393، صفحه 211-226

10.22101/JRIFST.2014.10.23.332

جلال محمدزاده؛ فریده طباطبائی یزدی؛ سیدعلی مرتضوی؛ رسول کدخدایی؛ آرش کوچکی


بهینه‌یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 129-142

10.22101/JRIFST.2014.08.23.323

فخری شهیدی؛ مهدی وریدی؛ محبت محبی؛ محمد نوشاد؛ محمد خلیلیان موحد


بهینه‌سازی فرایند استخراج ترکیبات زیست فعال از میوه زرشک (Berberis vulgaris) توسط روش سطح پاسخ

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 24-11

10.22101/JRIFST.2014.06.15.312

سیدعلی مرتضوی؛ اکرم شریفی؛ عبدالمجید مسکوکی؛ مهرداد نیاکوثری؛ امیرحسین الهامی راد


بهینه‌سازی استخراج آنتوسیانین گلبرگ زعفران به روش سطح پاسخ

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 37-50

10.22101/JRIFST.2014.06.15.314

کتایون مهدوی خزاعی؛ سید مهدی جعفری؛ محمد قربانی؛ عباس همتّی کاخکی


کارایی امواج فراصوت در استخراج فروکتان از غده سریش (Eremurus spectabilis) با استفاده از طرح باکس بنکن

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 219-228

10.22101/JRIFST.2013.12.01.232

امیر پورفرزاد؛ محمد حسین حداد خداپرست؛ محمدباقر حبیبی نجفی؛ محمد حسن زاده خیاط