دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آذر 1402 
امکان‌سنجی تشخیص و درجه‌بندی فیزیکی خرمای مضافتی با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال و الگوریتم ماشین ‌بردار پشتیبان

صفحه 259-272

10.22101/JRIFST.2022.275507.1234

مقداد تکلوزاده؛ محبت محبی؛ مسعود تقی زاده


مطالعۀ رفتار سینتیک رهایش سینامالدهید ریزپوشانی‌شده با نشاستۀ ذرت با آمیلوز بالا در شرایط شبیه‌سازی‌شدۀ دهان و حین نگهداری و بهینه‌یابی ویژگی‌های ریزکپسول‌ها با روش پایش پارامتری

صفحه 273-290

10.22101/JRIFST.2022.327161.1323

نرگس سامانیان؛ محبت محبی؛ سیدمحمدعلی رضوی؛ مهدی وریدی؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی


تأثیر بستر پخت چدنی، سرامیکی و رسی بر ویژگی‌های حرارتی، بافتی، حسی و میزان فلزات سنگین نان

صفحه 291-304

10.22101/JRIFST.2022.341320.1355

نجمه مظهری؛ علیرضا صادقیان؛ حسین زمانی؛ سمیرا یگانه زاد؛ عباس افراسیابی


تأثیر پیش‌تیمار فراصوت-خلأ بر سینتیک خشک‌کردن و ویژگی‌های فیزیکی فلفل‌سبز تند

صفحه 305-312

10.22101/JRIFST.2023.362629.1395

ثمین ایروانی؛ مهشید جهادی؛ مولود نورانی


اثر نانوالیاف زئین حاوی اسانس باریجه بر افزایش زمان ماندگاری میگو (لیتوپنائوس وانامی) در دمای یخچال (1±4 درجۀ سانتی‌گراد)

صفحه 313-328

10.22101/JRIFST.2023.380753.1427

مجتبی حیدری مجد؛ مهدیه شفقت؛ فاطمه غفران مکشوف


بهینه‌سازی نابودی پاتوژن‌های شاخص و بررسی تغییرات کیفی شیر بطری‌شدۀ تیمارشده با پلاسمای سرد

صفحه 329-342

10.22101/JRIFST.2023.378738.1422

آزاده رنجبر ندامانی


بررسی تأثیر افزودن عصارۀ گیاه اروانه بر خصوصیات کیفی بستنی

صفحه 343-354

10.22101/JRIFST.2023.376105.1419

محمدرضا رادنیا؛ الهام مهدیان؛ علی محمدی ثانی؛ محمدعلی حصاری نژاد


بررسی اثر تیمار حرارتی بر ترکیبات و خواص ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی و دارچین

صفحه 355-368

10.22101/JRIFST.2023.376953.1435

سیدجواد حسینی؛ محبوبه سرابی جماب؛ مصطفی شهیدی؛ حسین زمانی؛ غلام حسین ظهوری


پیش‌بینی ماندگاری فیلۀ میگوی سفیدغربی در شرایط انجماد براساس مدل آرنیوس و شبکۀ عصبی مصنوعی

صفحه 369-384

10.22101/JRIFST.2023.391376.1450

الهام عیسوند حیدری؛ لاله رومیانی


بهبود خواص بافتی و افزایش زنده‌مانی پروبیوتیک‌های ماست توسط میکروکپسول‌های ژلاتین-مالتودکسترین بارگذاری‌شده با آلفا-توکوفرول

صفحه 385-396

10.22101/JRIFST.2023.377508.1423

بهنام نامی؛ اکرم یدی؛ محمد ملاویسی