دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بهینه یابی و تعیین خصوصیات فیلم ضد میکروبی حاصل از هیدروکلوئید دانه اسفرزه همراه با نایسین و EDTA با روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1402

10.22101/jrifst.2023.367074.1403

شکوفه حیدری؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ محمدرضا عبدالهی مقدم


تاثیر افزودنی شیرین کننده بر خواص فیزیکوشیمیایی بیسکویت موکاف-پدادا برای میان وعده جایگزین دیابت ملیتوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22101/jrifst.2023.387119.1443

جاریة جاریة؛ سری وینارتی؛ یولیا ساروفا؛ دیان رزا ویجیانتی


Retraction: Assessment of postharvest loss of avocado at producers level (Case of Wolaita and KembataTembaro Zones)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22101/jrifst.2023.382675.1431

Abera Abebe


کاربرد آنالیز تصویر در تشخیص محتوای کروسین سلول‌های حاصل از کشت بنه زعفران تحت شرایط مختلف فیزیولوژیکی و شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22101/jrifst.2023.375070.1414

سمیه امینی؛ خدایار همتی؛ سید مهدی زیارت نیا


تعیین ارزش غذایی و ماندگاری برگر تلفیقی (ماهی کپور علفخوار- گوشت قرمز ) در سردخانه 18- درجه سلسیوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22101/jrifst.2023.387259.1441

پروین کاویانی؛ بابک کرمی


کاربرد روش استخراج ماسیراسیون و اولتراسونیک بر خصوصیات دارویی عصاره جلبک سارگاسوم (Sargassum angustifolium) و پادینا (Padina distromatic)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22101/jrifst.2023.392568.1454

خدیجه شیرانی بیدآبادی؛ شیلا صفاییان؛ رضوان موسوی ندوشن؛ ناهید رحیمی فرد


مدل سازی انتقال جرم و حرارت همزمان برای همبرگر منجمد: بررسی پارامترهای پخت و سینتیک غیرفعال سازی میکروبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22101/jrifst.2023.399108.1480

محسن دلوی اصفهان؛ محسن مختاریان


Concentration and Risk assessment analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons associated with consuming Procambarus Clarkii (Cray fish) in Nigeria

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22101/jrifst.2023.391567.1449

Ekene Nweze؛ Ifeoma Chukwuma؛ Florence Nworah؛ Victor Apeh؛ Timothy Ezeorba


Effect of Process Temperature and Vacuum Pressure on the Evaporation Rate of Water in the Production of Arenga Liquid Sugar

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22101/jrifst.2023.382932.1432

Erwin Erwin؛ Slamet Wiyono؛ Hilmi Maulanayusuf


Comparison of conventional solvent, enzyme and ultrasound assisted extractions on phenolics and bioactivities of Symplocos cochinchinensis leaves

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22101/jrifst.2023.390248.1446

Trang Nguyen


Mixture Design Approach on Mushroom-Berry Drink Formulation: Optimization based on Physicochemical Characteristics, Antioxidant Activities and Sensory Properties

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22101/jrifst.2023.384635.1437

Risda Yulianti؛ Yang-Chia Shih


The use of Transglutaminase and Gallic acid as Stabilizers and Thickeners in the Production of Ice cream

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.22101/jrifst.2024.418256.1520

Zena Kadhim Al-Younisa؛ Raqad R.Al-Hatim؛ Sheren Fadhal Abbas؛ Ammar B. Altemimi؛ Mohammad Ali Hesarinejad؛ Mohamed Ibrahim Younis؛ Tarek Gamal Abedelmaksoud


ریزپوشانی اسانس رزماری با الکتروپاشش: ارزیابی ویژگی ها و خواص ضد قارچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22101/jrifst.2024.421841.1530

محمد امین میری؛ مهدی پیرنیا؛ علی گنجعلی؛ شیراحمد سارانی؛ مجتبی کیخا صابر


پلی استرهای زیست تخریب پذیر برای بسته بندی مواد غذایی: مروری بر طبقه بندی، بیوسنتز و کاربردهای اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22101/jrifst.2024.414552.1510

جعفر محمدزاده میلانی؛ بهاره دهقان


رفتار جداسازی فازی مخلوط پروتئین جوانه گندم و پکتین سیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22101/jrifst.2024.397359.1469

علی رافع؛ بهاره عماد زاده؛ هاجر شکرچی زاده؛ حامد جمشیدیان قلعه شاهی